Kjents»folk»!

27 07 2010

Eg har hatt den gleda å få møte kjents»folk» her nede i New Zealand! Er ikkje så vanskeleg å få auge på dei når det er 40 millionar av dei i NZ. Men det er godt å sjå sau nesten uansett kvar eg er, for då følar eg meg meir heime med ein gong.
Eg har allereie gått på skule i sju dagar, og det går strålandes. Skulen er nokså annleis, ikkje berre det at dei startar i februar og sluttar i desember, men her tek du berre seks fag i år tolv (fem i år 13), byttar klasserom heile tida, må faktisk høyre etter på kva læraren seiar fordi du ikkje får nokon tekstbok (berre arbeidsbok), og du skriv for hånd. Faga eg tek er matte, engelsk, biologi, kjemi, fysikk og fotografi.
Elevane på Freyberg er faktisk veldig glade/interesserte i utvekslingsstudentar. Berre den fyrste dagen kom det nokon bort til oss (oss = fem tyske utvekslingsstudentar + meg, stakkars einslege nordmann) og spurte om me ville sitte i lag med dei. Og slik har det vore til no, så folka på skulen er veldig greie.
%d bloggarar likar dette: