Marae trip

31 08 2010

På onsdag (25.08) var me, ein gjeng med utanlandske studentar, med på ein marae tur. Når me kom fram til staden me skulle vera vart me møtt av ein gjeng med tiandeklassingar. Desse tiandeklassingane var, som oss utanlandske studentar, på denne staden for å læra litt om maoriane sin kultur og levemåte. I byrjinga måtte me sitja og høyra på forskjellige personar som for det meste snakte maori. Etterpå gjekk me inn i huset og vart vist rundt omkring. Då me var ferdige med «sigthseeing» og middagen som me fekk der, fekk me prøva oss på å laga ein blom av eit stort og lang «strå» (veit ikkje heilt kva det heitar, men det er lagt ved bilete av det). Det var ein lærerik dag!

This slideshow requires JavaScript.
%d bloggarar likar dette: